სად შევიძინოთ?
Suuhaavandid

Väikesed suulimaskesta kahjustused

-Väikestel suulimaskesta kahjustustel võib olla palju põhjuseid.

Breketitega naise suu

Kui breketid ei sobi hästi, võivad need põhjustada suulimaskesta kahjustusi

Veel üks suuhaavandite tüüp on väikesed suulimaskesta kahjustused. Põhjuseks võib olla kogemata enda hammustamine, kuid sagedamini on väikesed suulimaskesta kahjustused seotud breketite või muude ortodontiliste abivahendite ja proteesidega.

Breketid teevad tavaliselt haiget pinguldamise päeval, seejärel valu peagi taandub. Kuid need võivad põhjustada ka haavandeid – nt suu eesosas – kui vigastavad limaskesta. Sellistel juhtudel saab hambaarst või ortodont anda teile läbipaistvat vaha, millega saate katta breketi vastava osa. Kahjustuse ravimine toetab paranemist ja rakkude regeneratsiooni ning vaigistab valu.

Eakatel inimestel:

Sage probleem proteesikandjate seas on halvasti sobivad proteesid, mis põhjustavad valu. Valu on otseselt seotud sellega, kuidas proteesid istuvad. Kui protees püsib kindlalt paigal vastu igemeid ja ei liigu, siis ei tohiks valu tekkida. Ent kui proteesid hõõruvad vastu igemeid, põhjustab see valulikkust ja turset. Kui see jääb ravita, võib proteeside kandmine muutuda talumatuks. Kui proteesid ei sobi hästi ja eakatel tekib valu, söövad nad tõenäoliselt vähem või pehmemat toitu.